Οστεοπόρωση

Οστεοπόρωση και καταγματικός κίνδυνος

Posted on Dec 24, 2014 in Blog, γενικά θέματα, Οστεοπόρωση

Οστεοπόρωση και καταγματικός κίνδυνος

Οστεοπόρωση και καταγματικός κίνδυνος Η εκτίμηση του καταγματικού κινδύνου είναι θέμα πολυπαραγοντικό (1). Η οστική πυκνότητα δε φαίνεται ικανή από μόνη της να προβλέψει με ακρίβεια τον καταγματικό κίνδυνο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και με την αυξημένη επίπτωση καταγμάτων που παρατηρείται κυρίως σε οστεοπενικούς ασθενείς (2). Στην προσπάθεια για εύρεση ενός διαγνωστικού εργαλείου εξαιρετικά ευαίσθητου για την εντόπιση ατόμων με υψηλό κίνδυνο για καταγματική νόσο, αρκετοί παράγοντες κινδύνου με ιδιαίτερη προγνωστική αξία, έχουν αναδειχθεί . Η ηλικία, το φύλο, το χαμηλό σωματικό βάρος, το...

Read More