γενικά θέματα

Ελάχιστα Επεμβατική Αρθροπλαστική Ισχίου

Posted on Feb 9, 2015 in Blog, Αρθροπλαστική Ισχίου, γενικά θέματα

Ελάχιστα Επεμβατική Αρθροπλαστική Ισχίου

Αρθροπλαστική Ισχίου – ολική αρθροπλαστική Η ολική αρθροπλαστική ισχίου είναι μια από τις πιο πετυχημένες χειρουργικές επεμβάσεις στη σύγχρονη ορθοπαιδική , γεγονός που τεκμηριώνεται από το λειτουργικό επίπεδο και τη βελτιωμένη ποιότητα ζωής του ασθενή μετεγχειρητικά (1). Είναι εύκολα κατανοητό, ότι όταν μια χειρουργική τεχνική έχει δοκιμασθεί και αναγνωρισθεί για την αποτελεσματικότητα της από την επιστημονική κοινότητα, τότε νέες τροποποιήσεις, στη δεδομένη τεχνική, έρχονται στο προσκήνιο για να περιορίσουν τις πιθανές επιπλοκές και νοσηρότητα της. Την τελευταία δεκαετία, νέες...

Read More

Οστεοπόρωση και καταγματικός κίνδυνος

Posted on Dec 24, 2014 in Blog, γενικά θέματα, Οστεοπόρωση

Οστεοπόρωση και καταγματικός κίνδυνος

Οστεοπόρωση και καταγματικός κίνδυνος Η εκτίμηση του καταγματικού κινδύνου είναι θέμα πολυπαραγοντικό (1). Η οστική πυκνότητα δε φαίνεται ικανή από μόνη της να προβλέψει με ακρίβεια τον καταγματικό κίνδυνο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και με την αυξημένη επίπτωση καταγμάτων που παρατηρείται κυρίως σε οστεοπενικούς ασθενείς (2). Στην προσπάθεια για εύρεση ενός διαγνωστικού εργαλείου εξαιρετικά ευαίσθητου για την εντόπιση ατόμων με υψηλό κίνδυνο για καταγματική νόσο, αρκετοί παράγοντες κινδύνου με ιδιαίτερη προγνωστική αξία, έχουν αναδειχθεί . Η ηλικία, το φύλο, το χαμηλό σωματικό βάρος, το...

Read More

Η οστεοαρθρίτιδα και τα διαιτητικά συμπληρώματα στη θεραπεία της: μια κριτική ανασκόπηση

Posted on Oct 19, 2014 in Blog, αρθρίτιδα, γενικά θέματα, Οστεοαρθρίτιδα

Η οστεοαρθρίτιδα και τα διαιτητικά συμπληρώματα στη θεραπεία της: μια κριτική ανασκόπηση

Η οστεοαρθρίτιδα και τα διαιτητικά συμπληρώματα στη θεραπεία της: μια κριτική ανασκόπηση Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια χρόνια, ιδιαίτερα συχνή και επιβαρυντική για το άτομο πάθηση , που ο επιπολασμός της αναμένεται να αυξηθεί εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης και της γήρανσης του γενικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα πρόκειται για μια εξελικτική πάθηση που αφορά : τη σταδιακή αποδόμηση-φθορά του χόνδρου, την καταστροφή του υποκείμενου υποχόνδριου οστού, την αντιδραστική παραγωγή νέου παθολογικού οστού με τη μορφή των οστεοφύτων (στην καθομιλουμένη τα γνωστά «άλατα»), και τη χρόνια...

Read More