Αρθροπλαστική Ισχίου

Ελάχιστα Επεμβατική Αρθροπλαστική Ισχίου

Posted on Feb 9, 2015 in Blog, Αρθροπλαστική Ισχίου, γενικά θέματα

Ελάχιστα Επεμβατική Αρθροπλαστική Ισχίου

Αρθροπλαστική Ισχίου – ολική αρθροπλαστική Η ολική αρθροπλαστική ισχίου είναι μια από τις πιο πετυχημένες χειρουργικές επεμβάσεις στη σύγχρονη ορθοπαιδική , γεγονός που τεκμηριώνεται από το λειτουργικό επίπεδο και τη βελτιωμένη ποιότητα ζωής του ασθενή μετεγχειρητικά (1). Είναι εύκολα κατανοητό, ότι όταν μια χειρουργική τεχνική έχει δοκιμασθεί και αναγνωρισθεί για την αποτελεσματικότητα της από την επιστημονική κοινότητα, τότε νέες τροποποιήσεις, στη δεδομένη τεχνική, έρχονται στο προσκήνιο για να περιορίσουν τις πιθανές επιπλοκές και νοσηρότητα της. Την τελευταία δεκαετία, νέες...

Read More